Stowarzysznie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej

1) Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego "Ziemi Pilczyckiej".
2. Aktywizowanie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących życia na wsi.
3. Inicjowanie i wspieranie projektów istotnych dla poprawy jakości życia i sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich.
4. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
5. Dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu.
6. Promowanie "Ziemi Pilczyckiej", jej walorów turystycznych i ekologicznych.
7. Ochrona dziedzictwa historycznego i kultywowanie tradycji regionalnych.
8. Współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami wspierającymi osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
2) Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności.PRZEJDZ DO OFICJALNEJ STRONY STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej